BARTER S.A. AND LNG [IN POLISH]

29 August 2017

W dniu 09.02.2015 ukazał się artykuł w Rzeczpospolitej na temat tankowania statków LNG. Jest to podyktowane nowymi przepisami unijnymi regulującymi emisję spalin w akwenie Morza Bałtyckiego. Firma Barter podpisała umowę ramową z Portem Gdańskim na bunkrowanie statków. Bunkrowanie (tankowanie) statków daje nowe możliwości rozwoju rynku LNG na rynku polskim. Jesteśmy zainteresowani tym segmentem rynku LNG, bowiem szacujemy że jest to rynek, który będzie dynamicznie się rozwijał przez najbliższe lata, m.in. dzięki wprowadzeniu tzw. „dyrektywy siarkowej” oraz coraz większej dostępności i atrakcyjnej cenie skroplonego gazu ziemnego. Bardzo ważne jest podkreślenie, że gaz ziemny jest ekologicznym paliwem, charakteryzującym się wyjątkowo niewielką emisją zanieczyszczeń, odpowiadających za „efekt cieplarniany” – podczas spalania. Barter wiąże duże nadzieje z tym segmentem rynku. W roku 2014 sprzedaliśmy blisko tysiąc ton skroplonego gazu ziemnego, w roku 2015 planujemy podwojenie sprzedaży.

Czytaj więcej na Rzeczpospolita http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/532645,1177823-Rodzime-firmy-LNG-chca-zdominowac-Baltyk.html