Komunikaty o jakości gazu

Gaz LNG
Przy każdej dostawie skroplonego gazu ziemnego LNG dostarczany jest Certyfikat Jakości wystawiony przez producenta.

Gaz sieciowy dostarczamy siecią dystrybucyjną BARTER S.A.
Komunikaty o jakości gazu dostarczane sieciami innych OSD znajdują się na stronach internetowych tych Operatorów.