LNG przyjazne środowisku

Unia Europejska coraz aktywniej działa w sektorze energii, a podstawową zasadą jej polityki energetycznej stała się m.in. ochrona środowiska naturalnego, do czego ma się przyczynić redukcja negatywnego wpływu jaki wywiera użytkowanie różnych surowców energetycznych. Na tym polu bardzo pozytywnie prezentuje się gaz ziemny wraz ze swoimi bezdyskusyjnymi walorami ekologicznymi.

Spośród wszystkich paliw naturalnych, używanych w gospodarce, gaz ziemny jest najczystszym nośnikiem energii. Przy spalaniu gazu ziemnego do atmosfery emitowane jest znacznie mniej zanieczyszczeń niż w przypadku innych węglowodorów. Skroplony gaz ziemny, w postaci LNG jest dodatkowo oczyszczany i w efekcie zwiera 95% metanu i zaledwie 5% innych składników. Taki skład sprawia, że jest paliwem pozbawionym właściwości toksycznych i korozyjnych. Nawet w przypadku wycieku, LNG w całości odparowuje i nie zanieczyszcza przy tym ani gleby, ani wód powierzchniowych i gruntowych.

W przypadku wykorzystania każdego rodzaju gazu niezwykle istotny jest również aspekt bezpieczeństwa jego przechowywania i wykorzystywania. Do perfekcji opanowane metody przechowywania w zbiornikach o specjalnej konstrukcji „full containment”, czyli „zbiornik w zbiorniku” oraz sprawdzone procedury postępowania, zapewniają wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno przy skraplaniu, transporcie, jak i regazyfikacji.

Użytkowanie gazu zamiast paliw stałych w gospodarstwach domowych jest bardziej pożądane pod względem sprawności energetycznej, komfortu użytkowania oraz ochrony środowiska naturalnego.

 

Emisja Co2 NOx oraz CO na 1kWh ciepła:

 

Węgiel

CO2 w kg (5%)

NOx w mg (35%)

CO w mg (85%)

Olej opałowy

CO2 w kg (4%)

NOx w mg (9%)

CO w mg (5%)

Gaz

CO2 w kg (2%)

NOx w mg (5%)

CO w mg (4%)