LNG przyjazne środowisku

Unia Europejska coraz aktywniej działa w sektorze energetycznym, a jedną z podstawowych zasad jej polityki stała się ochrona środowiska naturalnego. Przyczynić ma się to do redukcji negatywnego wpływu użytkowania różnych surowców energetycznych.

Spośród wszystkich paliw naturalnych, używanych w gospodarce, gaz ziemny jest najczystszym nośnikiem energii. Przy spalaniu gazu ziemnego do atmosfery emitowane jest znacznie mniej zanieczyszczeń niż w przypadku innych węglowodorów. Skroplony gaz ziemny, w postaci LNG jest dodatkowo oczyszczany i w efekcie zawiera 95% metanu i zaledwie 5% innych składników. Taki skład sprawia, że jest paliwem pozbawionym właściwości toksycznych i korozyjnych. Nawet w przypadku wycieku, LNG w całości odparowuje i nie zanieczyszcza przy tym ani gleby, ani wód powierzchniowych i gruntowych.

W przypadku wykorzystania każdego rodzaju gazu niezwykle istotny jest również aspekt bezpieczeństwa jego przechowywania i wykorzystywania. Opanowane do perfekcji metody przechowywania w zbiornikach o specjalnej konstrukcji „full containment”, czyli „zbiornik w zbiorniku” oraz sprawdzone procedury postępowania, zapewniają wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno przy skraplaniu, transporcie, jak i regazyfikacji.

Użytkowanie gazu zamiast paliw stałych w gospodarstwach domowych jest bardziej pożądane pod względem sprawności energetycznej, komfortu użytkowania oraz ochrony środowiska naturalnego.

 

Emisja Co2 NOx oraz CO na 1kWh ciepła:

 

Węgiel

CO2 w kg (5%)

NOx w mg (35%)

CO w mg (85%)

Olej opałowy

CO2 w kg (4%)

NOx w mg (9%)

CO w mg (5%)

Gaz

CO2 w kg (2%)

NOx w mg (5%)

CO w mg (4%)