Instalacja stacji regazyfikacji LNG

img-barter

 1. Cysterna kriogeniczna
 2. Zbiorniki kriogeniczne
 3. Parownice
 4. Stacja redukcyjno-pomiarowa, nawanialnia, kotłownia
 5. Kotłownia fabryki

 

HARMONOGRAM WYKONANIA STACJI LNG Z PODZIAŁEM ZADAŃ I CZASU ICH REALIZACJI:

 • Uzyskanie mapy dla celów projektowych, 2-3 tygodnie.
 • Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, 2 dni po otrzymaniu map.
 • Złożenie wniosku o uwarunkowania środowiskowe, 3 dni po otrzymaniu map.
 • Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowej, 2-3 miesięcy.
 • Wykonanie projektu technicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę 6 tygodni po otrzymaniu decyzji.
 • Zakup i dostawy urządzeń bazy LNG od podjęcia decyzji o współpracy 6 miesięcy dostawa na plac budowy.

 

Podsumowując czas wykonania stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG przy uwzględnieniu uzyskania wszystkich pozwoleń i decyzji wynosi około 7 miesięcy.