Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa Barter S.A.

Zarząd Spółki BARTER deklaruje swoje czynne zaangażowanie we wszystkie zagadnienia dotyczące organizacji, nadzoru i doskonalenia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska oraz jakości realizowanych usług w dziedzinie logistyki oraz przewozów kolejowych krajowych i międzynarodowych towarów, w tym niebezpiecznych.

Deklarujemy spełniać z najwyższą starannością oczekiwania naszych klientów z nastawieniem priorytetowego charakteru działan eliminujących wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa mogące wystąpić w realizacji procesu przewozowego.

Politykę przedsiębiorstwa będziemy realizować poprzez rozłożenie i przypisanie odpowiedzialności personalnej za bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i środowiska oraz jakość świadczonych usług osobom odpowiedzialnym za każdą fazę procesu i na wszystkich pracowników, zgodnie ze schematem organizacyjnym i zadaniami oraz kompetencjami każdego pracownika określonymi w zakresach uprawnień i odpowiedzialności.

Politykę przedsiębiorstwa doskonalić będziemy poprzez cykliczną ocenę efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań systemu zarządzania bezpieczeństwem, pozytywnych postaw pracowniczych – inicjatyw i działań poprawiających bezpieczeństwo, pro jakościowych, pro środowiskowych oraz efektywność ekonomiczną kolejowych przewozów towarów.

Poprzez wdrożenie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem chcemy doskonalić realizację procesów usług przewozowycj, poprawiać organizację pracy i osiągnąć sukcesy łącząc je z zadowoleniem Kleintów i Pracowników.