Współpraca z uczelniami

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz rynkowi, obecnie zdecydowana większość działań Spółki skierowana jest na rozwój kompleksowych, nowoczesnych, optymalnych, a przede wszystkim ekologicznych rozwiązań energetycznych w oparciu o skroplony gaz ziemny LNG, który cechuje się bardzo wysoką efektywnością energetyczną, niskim wskaźnikiem CO2 na jednostkę energii, czy też pozytywnym wpływem na rozwój rynku i spadek cen gazu ziemnego.

Chcąc zwiększać prestiż oraz wspierać rozwój zarówno polskich przedsiębiorstw jak i instytucji naukowych chcielibyśmy stworzyć w powiązaniu z Uczelniami Państwowymi program o charakterze przedsięwzięcia sieciowego, opartego na współpracy różnych środowisk instytucjonalnych.

W naszej ocenie tylko dzięki zgodnej i efektywnej współpracy podmiotów na różnych szczeblach możliwe jest osiągnięcie założeń w dziedzinie rozwoju skroplonego gazu ziemnego LNG.

Dalszy rozwój gospodarki gazowej, w tym przede wszystkim skroplonego gazu ziemnego LNG jest nieunikniony, współpraca z Uczelniami Państwowymi pozwoli upowszechnić wiedzę na jej temat i możliwości wykorzystania w codziennym życiu.

Barter S.A. nawiązał współpracę z Politechniką Białostocką,

 

 

 

Zapraszamy również inne Uczelnie do współpracy.