Zbiór praw konsumenta

W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej Urząd Regulacji Energetyki przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta opracował Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych – dokument mający na celu podniesienie poziomu wiedzy konsumentów na temat praw przysługującym Odbiorcom, jak i funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.