Warsztaty bezpieczeństwa LNG

Warsztaty bezpieczeństwa LNG

jedyne tego typu cykliczne szkolenie w Polsce z praktycznym pokazem technik gaśniczych LNG.

 

Szkolenie skierowane jest do:
– podmiotów zajmujących się obrotem, dystrybucją i przewozem skroplonego gazu LNG – zarówno do kadry kierowniczej jak i specjalistów, operatorów, kierowców,
– projektantów, wykonawców instalacji LNG,
– pracowników administracji publicznej i służb ratunkowych,
a także do innych osób, zainteresowanych poznaniem lub pogłębieniem wiedzy dotyczącej LNG.

Szkolenia organizowane są w małych grupach (do 30 osób), zaś miejsce przeprowadzenia dopasowujemy do potrzeb uczestników. 

 

Kolejne szkolenia:

 

Świecie/Trouń – wrzesień 2019

Białystok – październik 2019 (szkolenie zamknięte)

woj. podlaskie i pomorskie – kwiecień 2020 

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, planowane szkolenia na kwiecień 2020 zostają przesunięte. O najbliższym możliwym terminie będziemy informować na bieżąco. 

 

 

Tematyka szkolenia
I. część teoretyczna
– definicje i przepisy ogólne dotyczące LNG,
– charakterystyka gazów kriogenicznych,
– zagrożenia związane z magazynowaniem, przeładunkiem i transportem LNG,
– rozwiązania techniczne i procedury zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym,
– systemy wykrywania zagrożeń, nadzoru i monitoringu,
– procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,

II. część praktyczna
– zapoznanie się z cieczami i gazami kriogenicznymi,
– zapoznanie się z sprzętem kriogenicznym,
– pokaz specjalistyczny (wymuszone i swobodne odparowanie, możliwości gaszenia różnymi środkami gaśniczymi rozlewiska LNG, w tym skutki wykorzystania wody)

 

Galeria wcześniejszych szkoleń: