Kontakt

BARTER S.A. 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28

BARTER S.A. – dział LNG
ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok
tel. 85 74 85 306, fax. 85 74 85 299, e-mail: LNG@bartergaz.pl

Dział handlowy

Grzegorz Lisowski 
Tel. +48 795 429 193, lisowski@bartergaz.pl

Maciej Skowroński
Tel. +48 667-960-062, skowronski@bartergaz.pl

Mateusz Nowicki
tel. +48 609 991 003, mateusz.nowicki@bartergaz.pl

Dział techniczny

Andrzej Leonczuk 
Tel. +48 661 624 204, leonczuk@bartergaz.pl

Sylwia Sławińska
Tel. +48 887 343 195, slawinska@bartergaz.pl

Logistyka LNG 

Michał Białobrzewski
Tel. +48 661 118 600 , michal.bialobrzewski@bartergaz.pl

Kamila Bierć
Tel.: +48 609 991 003, kamila.bierc@bartergaz.pl

Adam Barszczewski
Tel.: +48 609 991 544, adam.barszczewski@bartergaz.pl

Logistyk dyżurny
+48 609 999 025

Rozliczenia i fakturowanie

Weronika Bejtman
tel.: +48 885 152 162, weronika.bejtman@bartergaz.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych którym jest BARTER Spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku w celu obsługi treści niniejszego zgłoszenia, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BARTER Spółka akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Legionowa 28, telefon kontaktowy: (+48) 85 748 53 00, adres e-mail: biuro@bartergaz.pl.
 2. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z wypełnieniem i wysłaniem formularza kontaktowego.
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Administratorem w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków w zakresie prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 7. W związku z tym, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 9. Administrator  nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z wykonaniem treści zapytania ujętego w formularzu kontaktowym.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.