Bunkrowanie statków

Barter S.A. proponuje usługę bunkrowania (tankowania) statków skroplonym gazem ziemnym w technologii autocysterna-statek. Jako jedna z nielicznych firm dysponujemy wyspecjalizowanym sprzętem w postaci autocystern z układem pompy kriogenicznej.

Gaz LNG jest surowcem ekologicznym i ekonomicznym w porównaniu do tradycyjnych paliw w transporcie morskim.

Zastosowanie napędu gazowego w porównaniu do oleju napędowego czy mazutu, praktycznie eliminuje emisję tlenków siarki i pyłów, emisję tlenków azotu zmniejsza o niemal 80 proc., a tlenków węgla o ponad 15 proc., co pozwala Armatorom na spełnienie wymagań obowiązującej od stycznia unijnej dyrektywy tzw. „dyrektywy siarkowej”.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.