Definicja, właściwości LNG

Według Normy Europejskiej EN 1160:1996 skroplony gaz ziemny- LNG to bezbarwny płyn w stanie ciekłym, w którym dominującym składnikiem jest metan. Może zawierać on niewielkie ilości etanu, propanu, azotu lub innych składników występujących zwykle w gazie ziemnym. Polska Norma PN-EN 1160:2008 bardziej szczegółowo określa zawartość metanu (> 75%)  i azotu (< 5%).

CECHY LNG:

  • w przestrzeni otwartej LNG i jego opary nie mają właściwości wybuchowych, jest bezwonny i nietoksyczny;
  • nie miesza się z wodą czy podłożem, lecz wyparowuje do powietrza;
  • podczas skraplania metanu do LNG objętość redukuje się około 600 razy, co znacznie obniża koszty związane z jego transportowaniem i magazynowaniem:
    • z 1 m³ LNG można uzyskać 600 m³ gazu możliwego do przesyłu w sieci,
    • z 1 tony LNG otrzymujemy 1330 m³ gazu sieciowego.

Karta charakterystyki LNG

LNG znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe zbudowanie gazociągów i gdzie nie ma lokalnych złóż gazu ziemnego.

LNG przewożone w cysternach posiada ciśnienie rzędu 2 bar i temperaturę -162°C. Konstrukcja cysterny pozwala na podniesienie ciśnienia do ok. 7 bar. Pojemność cystern może się kształtować od 32 m³ (12 t LNG) –w przypadku cysterny kontenerowej do 54 m³ (20 t LNG) – w przypadku autocysterny.

Zastosowanie LNG jako źródła energii pozwoli Państwu na obniżenie kosztów wytworzenia ciepła do celów grzewczych i technologicznych.