Go LNG

W ramach działającej platformy Go LNG, firma BARTER jest jednym z założycieli polskiego klastra LNG w regionie basenu Morza Bałtyckiego. Klaster i platforma skupiają firmy, instytucje naukowe i zarządców infrastruktury działających wokół szeroko pojętej branży promującej wykorzystanie i rozwój skroplonego gazu ziemnego. 

W ramach działalności Klastra, specjaliści firmy BARTER biorą czynny udział w rozwoju struktur poprzez udział w spotkaniach typu B2B, sympozjach i wykładach.  Przykładem aktywności jest spot promujące dotychczasowe osiągnięcia w rozwoju rynku LNG z udziałem specjalistów firmy BARTER.