Sprzedawcy Paliwa Gazowego

Sprzedawcy Paliwa Gazowego – z którymi OSD zawarł umowy dystrybucyjne

– obszar dystrybucyjny Czarna Białostocka

Aktualna lista sprzedawców paliwa gazowego

 

Sprzedawcy Rezerwowi Paliwa Gazowego, działający na terenie OSD

– obszar dystrybucyjny Czarna Białostocka

    1. BARTER S.A. – http://www.bartergaz.pl/

Aktualna lista sprzedawców rezerwowych

 

Sprzedawcy z urzędu Paliwa Gazowego

– obszar dystrybucyjny Czarna Białostocka

    1. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. – https://pgnig.pl/

Aktualna informacja o Sprzedawcy z urzędu Paliwa Gazowego