Bunkrowanie statków

Barter S.A. proponuje usługę bunkrowania (tankowania) statków skroplonym gazem ziemnym w technologii autocysterna-statek.

LNG jest surowcem ekologiczny i sporo tańszy od tradycyjnego morskiego paliwa.

Zastosowanie napędu gazowego w porównaniu do oleju napędowego czy mazutu, praktycznie eliminuje emisję tlenków siarki i pyłów, emisję tlenków azotu zmniejsza o niemal 80 proc., a tlenków węgla o ponad 15 proc., co pozwala Armatorom na spełnienie wymagań obowiązującej od stycznia unijnej dyrektywy tzw. „dyrektywy siarkowej”.