Korzyści podatkowe

Korzyści prawno-podatkowe

Uwarunkowania prawne nakładane przez Unię Europejską stwarzają kolejne szanse na rozwój rynku CNG/LNG. 

EURO 6 wprowadzone dyrektywą 2007/715/EC dla ciężkich pojazdów samochodowych obowiązująca od 2014 roku, wprowadza dopuszczalną wartość emisji tlenków azotu na poziomie 400 mg/kWh (o 80% mniej niż w normie Euro 5), zaś limit emisji cząstek stałych został zmniejszony o 66% do poziomu 10 mg/kWh.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz.U. 2018 poz. 1697)

Ustawa wprowadza od 01.01.2019* zerową stawkę akcyzy dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 (LNG) i 2711 21 00 (CNG) przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Poprzednio gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych był opodatkowany, w zależności od jego stanu skupienia stawką akcyzy w wysokości:
– skroplony gaz ziemny (LNG) – 0,00 zł/1000 kg,
– sprężony gaz ziemny (CNG) – 0,00 zł/GJ

Oznacza to cenę paliwa gazowego
o około 25% niższą niż ON

* Obowiązuje od 14.08.2019

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (dalej FNT) powstał na podstawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 2018r o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zadaniem FNT jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności i paliw alternatywnych w tym między innymi LNG. Środki z Funduszu przeznaczone będą na działania pobudzające rozwój alternatywnych źródeł energii w transporcie. W grudniu 2019r zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych dotyczące Funduszu Niskoemisyjnego Transportu określające wysokość i formę wsparcia dla: 

  • zakupu pojazdów „OZE”, w tym napędzanych LNG i CNG;
  • wsparcia w budowie sieci stacji LNG, CNG lub LCNG.

Pomoc i finansowanie skierowane będą m.in. do szerokiej gamy przedsiębiorstw wykorzystujących w swej pracy środki transportu. Beneficjenci będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe w zakupie floty pojazdów napędzanych LNG, a także może zostać udzielona pomoc w kwestii budowy infrastruktury takiej jak stacje tankowania.  Szczegółowe informacje znajdują się w Monitorze Polskim, a szczegółowe konkursy zostaną rozpisane w IIgim kwartale 2020r. 

Ułatwienia podatkowe poza granicami RP

Rząd Republiki Federalnej Niemiec w 2018 r. wprowadził obniżone opłaty za korzystanie z systemu sieci niemieckich autostrad dla pojazdów zasilanych CNG lub LNG. Jest to kolejna korzyść płynąca z zakupu i eksploatacji pojazdów zasilanych paliwem alternatywnym.